• PCPR

O sprawach osób niepełnosprawnych

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej zebrała się w czwartek 7 marca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Posiedzenie było okazją do przedstawienia przez PCPR podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które w 2019 roku zostaną przeznaczone m.in. na turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych oraz sprzęt ortopedyczny. Dyrektor PCPR Anna Maria Kulczyńska podkreślała, że zainteresowanie dofinansowaniami jest bardzo duże. – Liczba już złożonych w tym roku wniosków w porównaniu z pierwszym półroczem poprzedniego roku jest ogromna – informowała. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele gmin powiatu wrzesińskiego zrzeszeni w powołanej przez starostę wrzesińskiego Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, którzy pozytywnie zaopiniowali planowany podział funduszy z PFRON-u. Zebranie zakończyło się wyborem wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, którym został radny Rady Powiatu Wrzesińskiego Grzegorz Trocha.

(nj)

« wstecz

Newsletter