Czas na zawodowców

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii było 27 marca miejscem obrad Wielkopolskiego Kongresu Zawodowego zorganizowanego przez wojewodę wielkopolskiego oraz wielkopolskiego kuratora oświaty przy współpracy z powiatem wrzesińskim.

Podobne wydarzenia, wspierane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, odbywały się w pierwszych dniach wiosny we wszystkich regionach Polski, głównie w miastach wojewódzkich. Wybór właśnie CBiRNT w Grzymysławicach na miejsce dyskusji o przyszłości szkolnictwa zawodowego w całej Wielkopolsce, świadczy o tym, że powiat wrzesiński ma w środowisku ugruntowaną pozycję, a centrum stało się już rozpoznawalne.

W kongresie wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządów z całego województwa, regionalni pracodawcy z branż, w których kształcą wielkopolskie szkoły, dyrektorzy tychże placówek, członkowie rad rynku pracy i izb rzemieślniczych oraz uczniowie szkół branżowych i technicznych, którzy przy okazji konferencji zaprezentowali osiągnięcia i pochwalili się swoją działalnością. Wszyscy wspólnie zastanawiali się nad tym, jak odbudować prestiż szkolnictwa zawodowego oraz jak zwiększyć wpływ pracodawców na jego funkcjonowanie, tak by lepiej odpowiadało potrzebom rynku pracy.

Otwierając kongres, wicewojewoda wielkopolska Aneta Niestrawska podkreślała wagę szkolnictwa zawodowego, w szczególności dla Wielkopolan. – To spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń między samorządowcami, pracodawcami i dyrektorami szkół oraz do przedstawienia i upowszechnienia zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – zapowiadała.

O zmianach w dziedzinie szkolenia zawodowego, które zaszły w ostatnich latach w powiecie wrzesińskim opowiedział starosta Dionizy Jaśniewicz, który był partnerem i współgospodarzem konferencji. – Kiedy 15 lat temu podejmowaliśmy decyzję o budowie zaplecza dla szkolnictwa zawodowego, nawet w najśmielszych snach nie wyobrażaliśmy sobie, że będziemy mogli stworzyć takie przedsięwzięcie, jak centrum, w którym się właśnie znajdujemy. Chcemy to miejsce wykorzystywać tak, by przygotowywać kadry dla współczesnego przemysłu, bo nowoczesny przemysł nie ma racji bytu bez wykwalifikowanych kadr – tłumaczył starosta. Podkreślał również, że dotychczas młodzież często kształciła się o zawodzie, a dziś chodzi o to, by kształciła się w zawodzie. – Nasi absolwenci, opuszczając szkoły, są w pełni przygotowani do podjęcia zadań we współczesnym przemyśle. Chcielibyśmy, żeby tak było w całej Wielkopolsce i w całej Polsce – takie zadanie przed kongresem postawił Dionizy Jaśniewicz.

Ze zmianami w szkolnictwie branżowym, które zostaną wprowadzone w tym roku zapoznała uczestników kongresu wielkopolska kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska. – Kształcenie zawodowe ma być dostępne dla wszystkich – tak mówi Deklaracja Praw Człowieka. Należy wzmacniać jakość i efektywność kształcenia praktycznego i zachęcać do niego uczniów, postawić na wszelkie metody współpracy z pracodawcami, prowadzić zajęcia z doradztwa zawodowego na wszystkich szczeblach edukacji, już od przedszkola, a także umożliwiać uczniom szkół zawodowych przejście na dalsze etapy, w tym do szkolnictwa wyższego – wymieniała.

Podczas kongresu nie tylko w teorii zajmowano się zacieśnianiem więzi pomiędzy szkołami a pracodawcami – stał się on okazją do podpisania konkretnych umów i porozumień o współpracy pomiędzy podmiotami zajmującymi się szkolnictwem zawodowym a firmami i izbami rzemieślniczymi z całego regionu. Chęć ścisłej współpracy zadeklarowali m.in. dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych Bogdan Nowak oraz firma NOWBUD, którą reprezentował prezes zarządu Jan Nowak.

Podziękowania ministra edukacji narodowej za szczególne zaangażowanie w działanie na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego odebrali z rąk wicewojewody wielkopolskiej i wielkopolskiej kurator oświaty przedsiębiorcy z terenu całej Wielkopolski. Spośród podmiotów związanych z powiatem wrzesińskim wyróżnione zostały firmy Volkswagen Poznań oraz Gestamp, które współpracują z Zespołem Szkół Politechnicznych we Wrześni i tworzą tam klasy patronackie w zawodzie mechanik precyzyjny, oraz Cukiernia Kuczora, która we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni organizuje szkolenie praktyczne uczniów i przygotowuje ich do konkursów.

Istotą kongresu była przede wszystkim możliwość dyskusji w gronie specjalistów na tematy istotne dla rozwoju szkolnictwa zawodowego – po części wykładowej zorganizowano trzy panele dyskusyjne. W pierwszym z nich, podczas którego rozmawiano o dostosowaniu kształcenia zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy z korzyścią dla ucznia, pracodawcy, szkoły i organu prowadzącego, w roli eksperta wystąpił starosta wrzesiński.

Prowadzący dyskusję podkreślali, że o edukacji należy myśleć w kategoriach gospodarczych i dzięki takiemu podejściu powiat wrzesiński stał się liderem w dziedzinie szkolnictwa zawodowego w Wielkopolsce. Pytany o to, jak osiągnięto ten cel, Dionizy Jaśniewicz tłumaczył: – Problemem, z którym zmierzyliśmy się przed kilkunastu laty było kompletne niedopasowanie szkolnictwa zawodowego do oczekiwań rynku pracy. Zbudowanie wyrazistości szkół, ich modernizacja, pozyskiwanie środków zewnętrznych i budowanie zaplecza dla kształcenia zawodowego, a także współpraca z rzemieślnikami sprawiły, że obecnie mamy bardzo dużą zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych w naszych szkołach i to pracodawcy ustawiają się w kolejce po naszych absolwentów – podkreślał starosta.

Udział w tym panelu wziął również prezes zarządu Volkswagen Poznań, który swoją edukację zaczynał od nauki w zawodzie mechanik samolotowy. Jens Ocksen wspominał swoje szkolne lata: – Kiedy ja chodziłem do szkoły zawodowej, przez cztery dni w tygodniu byłem w zakładzie pracy, a tylko jeden dzień w szkole. Zakład był świetnie przygotowany, żeby szkolić uczniów, a poza tym mieliśmy do dyspozycji wielu starszych kolegów – pracowników, którzy poświęcali nam swój czas. Mogliśmy razem z nimi rozebrać silnik i złożyć go z powrotem. Te dobre wzorce firma Volkswagen stara się wykorzystywać w swoich fabrykach. – W tej chwili jesteśmy na dobrej drodze, by mistrzowie mogli zajmować się tylko uczniami – zapowiadał Jens Ocksen. Prezes podkreślał również wagę wyszkolenia zawodowego na każdym szczeblu firmy. – Być może w mojej pracy dzisiaj to, czego uczyłem się w szkole zawodowej nie jest mi aż tak bardzo potrzebne. Niemniej jednak pomaga mi to w komunikacji z pracownikami, bo wiem, o czym mówię – opowiadał.

Uczestnicy kongresu wielokrotnie podkreślali, że sprzyjające rozwojowi szkolnictwa zawodowego rozwiązania zastosowane w ostatnich latach przez powiat wrzesiński są godne naśladowania, a zmiany na lepsze w tej dziedzinie są możliwe, jeśli w merytorycznej rozmowie spotka się trzech partnerów – pracodawcy, szkoły i organy prowadzące, przy współpracy dobrze zorganizowanego doradztwa zawodowego.

Natalia Jędraszak

 • konferencja001
 • konferencja002
 • konferencja003
 • konferencja004
 • konferencja005
 • konferencja006
 • konferencja007
 • konferencja008
 • konferencja009
 • konferencja010
 • konferencja011
 • konferencja012
 • konferencja013
 • konferencja014
 • konferencja016
 • konferencja017
 • konferencja018
 • konferencja020
 • konferencja021
 • konferencja023
 • konferencja024
 • konferencja025
 • konferencja026
 • konferencja027
 • konferencja028
 • konferencja029
 • konferencja030
 • konferencja031

 

« wstecz

Newsletter