Nowy CEPiK – wersja 2.0

13 listopada Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło zmodernizowany System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) w części dotyczącej centralnej ewidencji pojazdów (CEP). 

Założeniem modernizacji było zwiększenie liczby podmiotów mających dostęp do ewidencji – do systemu zostali podłączeni nowi użytkownicy, m.in. stacje kontroli pojazdów, firmy ubezpieczeniowe, kancelarie komornicze, różnego rodzaju służby – policja, straż graniczna, żandarmeria wojskowa.

Od początku pojawiały się problemy, np. jednego dnia w Wydziale Komunikacji i Dróg i Transportu urzędnicy mogli wprowadzać do systemu tylko pojazdy sprowadzone z zagranicy, gdyż nie było możliwości połączenia się z bazą CEPiK odnośnie pojazdów, które w tej bazie już są. Obecnie pojawiają się problemy z wpisami do systemu takich adnotacji jak: HAK, GAZ, VAT, przerejestrowaniem pojazdu w ramach powiatu i wymianą dowodów rejestracyjnych z powodu braku miejsca na przeglądy techniczne oraz wprowadzaniem do systemu fabrycznie nowych pojazdów. Wszystkie niedogodności są zgłaszane do centrali w Warszawie. Nie ma możliwości usprawnienia działania programu na poziomie powiatu. Problem dotyczy skomunikowania z centralą i ma charakter ogólnokrajowy. W związku z tym klienci mogą zostać poproszeni o przyjście w innym terminie.

Zmieniły się także zasady przeprowadzania badań technicznych – opłaty za badanie techniczne pobierane są z góry, a informacje o wyniku przeglądu przekazane są do centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 


(red.)

  • Elwira Haręźlak

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu: 
Podczas wprowadzenia poprzedniej wersji systemu CEPiK również borykaliśmy się z przeszkodami. Jest to zupełnie nowe – wprowadzone bez testów – rozwiązanie, które podlega ciągłym modyfikacjom i usprawnieniom. Zapisujemy każdy błąd i zgłaszamy wszystkie sprawy do Ministerstwa Cyfryzacji. Nie jesteśmy w stanie wyznaczyć daty, kiedy system będzie w pełni sprawny. Przepraszamy za utrudnienia, ale nie mamy wpływu na działanie systemu CEPiK 2.0.

 


 

« wstecz

Newsletter