Ważne decyzje

Powiat wrzesiński jak co roku ogłasza nabór dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2019/2020.

Dokumenty można składać od 13 do 31 maja 2019 w szkole pierwszego wyboru. Na uczniów czekają szkoły: Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Politechnicznych i Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Ich oferta jest bogata i zróżnicowana. Jak w rozmowie dotyczącej tegorocznego naboru zapewnia sekretarz Bożena Nowacka, miejsca wystarczy dla wszystkich chętnych. Najważniejsze, to dobrze zastanowić się nad kierunkiem kształcenia i zadbać o dobre wyniki w nauce poprzedzające nabór.

Szczegółowe informacje o naborze do szkół młodzieżowych znajdują się na stronie internetowej: http://nabor.pcss.pl/wrzesnia (strona zostanie uruchomiona 1 maja 2019 r.) oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół. 

  • Bozena Nowacka

 

Jesteśmy dobrze przygotowani
Rozmowa z sekretarz powiatu Bożeną Nowacką

Jak nasze szkoły są przygotowane na przyjęcie podwójnego rocznika?

W Polsce od kilku lat realizuje się reforma oświaty, natomiast do szkół ponadpodstawowych rzeczywiście na dobre wkracza 1 września 2019. W tym roku swą edukację kończy obecna kl. VIII szkoły podstawowej oraz kl. III gimnazjum, które zostaje ostatecznie wygaszone. W związku z tym do naszych szkół nie trafi ponad 700, tylko 1 400 uczniów. Przez ostatnie dwa lata przygotowywaliśmy się do tej sytuacji. Zaplecza dydaktyczne, odpowiednia liczba nauczycieli, wyposażenie i ilość sal, to są kwestie już uregulowane. Dyrektorzy zanalizowali potrzeby swoich szkół i są przygotowani na przyjęcie podwójnego rocznika. W sensie organizacyjnym jesteśmy gotowi do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. Mieliśmy niedawno kontrolę NIK-u dotyczącą stanu przygotowania naszych szkół ponadpodstawowych do reformy  oświaty i wniosek pokontrolny brzmiał, że jesteśmy do zmian przygotowani dobrze.

Czyli nie będzie dwuzmianowości?

Kiedyś, gdy był wyż demografczny, faktycznie była dwuzmianowość w naszych szkołach. Od ponad dekady postępuje niż demograficzny i większość szkół ma rezerwy sal lekcyjnych, dlatego przyjęcie podwójnego rocznika nie spowoduje dwuzmianowości czy znacznego wydłużenia czasu realizacji zajęć. Zagrożenie dwuzmianowością pojawiło się w ZSP, natomiast po podpisaniu porozumienia z WSCKU (dawniej NKJO) uczniowie ZSP będą korzystać z dodatkowych 10 sal lekcyjnych. Przy ZSP powstaje też nowy obiekt – hala dydaktyczno-sportowa, i to miejsce także zostanie wykorzystane. Jeśli chodzi o długość czasu pracy szkół, to w niewielkim stopniu się to zmieni, zajęcia będą się kończyć najpóźniej o 15.30/16.00.

A jak wyglądać będzie nabór? Czy może zabraknąć dla kogoś miejsca?

Powiat wrzesiński od wielu lat prowadzi nabór systemem elektronicznym. Podstawowym wskaźnikiem konstruowania oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych naszego powiatu jest liczba absolwentów i tak też jest w ofercie na rok szkolny 2019/2020. Zatem dla nikogo nie zabraknie miejsca w naszych szkołach. Natomiast specyfika tego naboru będzie polegać na tym, że oddzielnie będzie poprowadzony nabór dla absolwentów gimnazjum i oddzielnie dla absolwentów klas VIII, ponieważ realizowali inne podstawy programowe. Różna będzie także ścieżka edukacyjna dla tegorocznych absolwentów, pogimnazjalni w liceum spędzą 3 lata, w technikum cztery. Absolwenci podstawówek  odpowiednio rok dłużej.

Czy będzie też więcej nauczycieli?

Tak. Dyrektorzy naszych szkół przygotowując się do podwójnego naboru zobowiązani byli także zabezpieczyć odpowiednią kadrę dydaktyczną, zatrudnieni zostaną zatem także nowi nauczyciele.

Rozmawiała Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

  • ZEPSPW0208s004

« wstecz

Newsletter